NANOTECHNOLOGIE

24.09.2010 08:24

Sortiment nanotechnologických aplikací, tvoří 4 rozrůstající-se řady.

Nano4Car, Nano4Bike, Nano4Life, Nano4Home.

 

NanoTechnologie je považována za jednu z klíčových technologií 21. století, která brzy významně změní ekonomiku ve všech průmyslových odvětvích. Je jedním z výchozích bodů pro revoluční inovace v různých oblastech průmyslu a běžného života. Aplikace, přípravky a celé výrobky, které ještě před lety byly pouze teoretickým snem, se nyní stávají skutečností. NanoTechnologie zasahuje do širokého spektra oborů, např. oblast textilních a karbonových vláken, metalurgie, elektroniky, zdravotnictví, chemie atd.

Ve spolupráci s výrobcem se zaměřujeme na vývoj a výrobu tekutých přípravků složených z komponentů o velikosti nanometrů  (10-9 m). Tyto přípravky umožňují poskytnout běžným povrchům miliony let známé přírodní vlastnosti, které by jinak nemohly získat. Jedná se o vlastnosti podobné chování povrchu některých rostlin. Nejlepším příkladem může být rostlina známá jako lotos. Když kapky vody stékají po lotosovém listu, berou sebou veškeré kontaminující částice, které ho znečistily, a rostlina je tak stále čistá. Její povrch je totiž hydrofobní a to minimalizuje jeho znečištění. Od tohoto principu chování jsou odvozeny a dále propracovány vlastnosti nabízených produktů, které jsou zaměřeny na zušlechtění, impregnaci a ochranu různých druhů povrchů.

 

 Nano4Car

  je komplexní systém ochrany dopravních prostředků. Jedná se o ucelené řešení povrchové ochrany jednotlivých částí-dílů osobních, užitkových a nákladních automobilů a autobusů. Naše přípravky nahrazují svými vlastnostmi dosud používané chemické běžné vosky, leštěnky či jiné impregnace, které působí pouze krátkodobě a s omezeným účinkem. Systém Nano4Car využívá posledních poznatků z oblasti nanotechnologií převedených do praktického využití. Takto ošetřené povrchy jsou odolné proti působení chemických látek, mají zvýšenou odolnost proti mechanickému poškození poškrábáním (např. nehty, kartáče myčky), ale především poskytují svým uživatelům přidanou hodnotu v podobě snadné každodenní údržby a z estetického hlediska, kdy povrchy získávají vyšší lesk a odolnost proti zašpinění. 

Co to znamená zmiňovaná samočisticí schopnost a odolnost proti zašpinění?
Nečistoty, po ošetření povrchu nanoaplikacemi, se nemají možnost pevně přimknout k ošetřenému povrchu, tak jak se běžně bez nano ochrany stává. Následně např. přirozené působení proudícího vzduchu nebo vody v podobě deště nám povrch efektivně čistí a udržuje ho déle v relativní čistotě.

Jaké hlavní přednosti a výhody přináší aplikace Nano4Car?

·         uzavření a ochrana povrchu laků proti stárnutí - vysoký lesk a barevná stálost laku

·         vyšší odolnost proti znečišťování s tzv. samočisticí schopností

·         snadná běžná údržba a mytí: odstraňování asfaltu a hmyzu v letních měsících a odstraňování námrazy v zimě a na podzim

·         aplikace na sklech za deště zvyšují jejich průhlednost, dochází k tzv. efektu tekutých stěračů

·         disky kol získávají vyšší odolnost a ochranu proti přilnutí prachu z brzdového obložení


Proti čemu je obecně systém Nano4Car odolný?

·         proti působení UV, (je UV stabilní)

·         proti smytí: ručním, bezkontaktním nebo kartáčovým mytím či mytí tlakovou vodou (WAP)

·         proti působení běžných chemických látek a přípravků 

·         proti poškození při odstraňování námrazy pomocí rozmrazovačů nebo škrabkou


Životnost aplikace Nano4Car určuje řada faktorů a nedá se proto pevně a přesně určit pro všechna vozidla stejně.

Faktory ovlivňující životnost: 

·         správně provedená aplikace podle návodu

·         šetrná běžná údržba a dodržení základních pravidel pro mytí

·         působení vnějších vlivů během provozu vozidla: prašnost prostředí a rychlost jízdy

  

NanoPaint 

 je přípravek pro trvanlivý ultra-tenký high-tech nano povlak pro automobilové laky a karoserii, který je náhradou za klasické vosky a leštěnky. Provedená výsledná úprava molekulárně zaceluje povrchovou vrstvu, která v důsledku tak získává vynikající hydrofobní vlastnosti. Systém aplikace přípravku NanoPaint je navržený pro provedení profesionály (autolakovny a jiné odborné firmy). Lze aplikovat na všechny druhy laků, lakované plasty, imitace chromu na plastu a plast jako samotný, dále na nerezové, hliníkové a chromové díly. 

Výhody?

·         uzavření a ochrana povrchu laků proti stárnutí - vysoký lesk a barevná stálost laku

·         vyšší odolnost proti znečišťování s tzv. samočisticí schopností

·         snadná běžná údržba a mytí: odstraňování asfaltu a hmyzu v letních měsících

·         několikanásobně vyšší životnost, proti běžným chemickým impregnacím a voskům


Jaká je životnost ochrany na laku?

·         čelní plochy: 15-30 tis km nebo 2 roky

·         ostatní plochy: 3 roky nebo až 50 tis km


Jaká je životnost ochrany na plastu bez povrchové úpravy a na samotných kovech?

·         cca 50% hodnoty, která platí pro lak


Běžná údržba ošetřených povrchů:
Je zcela mylné se domnívat, že i když aplikace má tzv. samočisticí schopnost není zapotřebí již nikdy vozidlo umývat nebo jinak čistit. Samočisticí efekt nám pouze zajistí snadnější údržbu a sníží frekvenci mytí. V praxi to znamená, že když jsme vůz umývali např. jednou týdně, nyní s aplikací bude postačovat cyklus např. jednou 4 týdny. V období, které je bohatší na srážky (jaro, podzim a zima) nám pomáhá umývat vozidlo samotný déšť, vodní tříšť z vozovky nebo sníh, ovšem v suchých měsících bude ruční nebo strojní mytí nezbytné.


Způsob mytí je stejný jako pro vozy bez ochrany NanoPaint:

·         v myčce postačuje používat základní programy bez vosků

·         při ručním mytí postačuje pouze umýt vozidlo vodou, přesto doporučujeme použít auto šampon

·         po každém umytí je nezbytné povrch vysušit, aby se nevysrážel vodní kámen (vzduchem nebo jelenicí)

·         neumývat vozidlo rozpálené od slunce nebo na prudkém slunci, neumývat ho v zimních měsících horkou vodou

·         nepoužívat abrazivní čističe a brusné pasty

·         pravidelné oživování účinku ochrany NanoPaint

Je třeba mít na paměti, že vozidlo se během svého provozu setkává s mastnotou, která se vyskytuje na povrchu vozovky. Silniční provoz ji pneumatikami rozviřuje do atmosféry a tak se dostává i na povrchy vozidel. Jedná se o mastnotu z motorových olejů, nafty, kaučuku z pneumatik, posypové soli, saze z výfukových plynů atp. Tyto mastnoty mají mnohem menší molekulovou velikost než částice klasických mechanických nečistot a proto se stává, že když se dostanou na povrch automobilů tak na něm vytvoří film, který překryje naši nanoochranu a utlumí tak částečně její funkci. Proto se doporučuje min.1x za čtvrt roku nebo po ujetí 5-10tis km automobil umýt teplou vodou s šampónem. Čelní skla doporučujeme umývat častěji. Po umytí a osušení lze použít i lihový čistič nebo přímo přípravek NanoCleaner. Po odstranění mastného filmu dojde opět k získání 100% vlastností nano ochrany. 

Kdy je třeba obnovit impregnaci systému NanoPaint?

Okamžik, kdy je potřeba aplikaci obnovit je pouhým okem patrná. Test: odmastěte malou plochu karosérie a polijte ji vodou, pokud se nano efekt projeví buď slabě, nebo není vůbec patrný, je potřeba ochranu obnovit. 

Má přípravek NanoPaint vliv na technické vlastnosti materiálů jednotlivých částí vozidel?

Nemá negativní účinky na vlastnosti a chování jednotlivých druhů materiálů a nijak neovlivňuje vlastnosti laku. Naopak povrchy chrání a zušlechťuje. Provedená aplikace není zdraví škodlivá a neškodí životnímu prostředí. Aplikace nemá certifikát pro použití v potravinářství.

NanoGlass 

 dodává povrchu skel extra hydrofobní vlastnosti, což poskytuje řidiči v dešti jasný obraz o dopravní situaci a přispívá tak ke zvýšení bezpečnosti jízdy. Kapky na povrchu vytváří tzv. perlový efekt a při rychlostech nad cca 60km/hod tzv.“utíkají” ze skla pryč. Tento jev se dá rovněž vystihnout pojmem "tekuté stěrače". V zimních měsících se z takto ošetřených skel snadněji odstraňuje námraza, v letních měsících zase mouchy. Min. každých cca 5 tis. km se doporučuje sklo dobře odmastit pro vyšší intenzitu nanoefektu, neboť se pokrývá tenkým filmem mastnoty získané během provozu. Odmaštění se provádí přípravkem NanoCleaner. Přípravek se aplikuje na skla (čelní, boční, zadní, střešní), skleněné reflektory, případně světlomety z polykarbonátu. Částečně omezuje možnost oslnění protijedoucím vozidlem.


Jaká je životnost ochrany na skle?

·         čelní plochy: průměrně 15 tis km nebo 2 roky

·         ostatní plochy: 3 roky nebo až 50 tis km

 Kdy je třeba obnovit impregnaci systému NanoGlass?

Okamžik, kdy je potřeba aplikaci obnovit je pouhým okem patrná. Test: odmastěte plochu skla a polijte ji vodou, pokud se nano efekt projeví buď slabě, nebo není vůbec patrný, je potřeba ochranu obnovit. 

 

NanoAlutec

 je trvanlivý ultra-tenký povlak pro ochranu hliníkových kol. Přípravek uzavře povrch disků a vytvoří souvislý film, který pak znemožňuje velmi jemnému prachu z brzdového pevně na něm ulpívat. Výsledkem této ochrany je snadné mytí bez nutnosti používat agresivní chemické přípravky. Pro správnou funkci NanoAlutec se předpokládá, že povrch disku je buď  leštěný kov-slitina, nebo je chráněn transparentním lakem bez trhlin, vyskytujících se na starých discích. Tento přípravek je určen také pro případnou aplikaci na samotné kovy jako hliník, nerez, leštěná ocel, mosaz atp. 
Přípravek se nehodí na již poškozené povrchy disků tepelným namáháním nebo chemickou reakcí brzdového prachu.

Aplikaci může poškodit nebo zcela zrušit její účinky:

·         použití abrazivního čističe

·         působení přípravku s pH vyšším než 13 nebo vystavení působení silné kyseliny 

·         dlouhodobější zahřátí povrchu na teplotu více jak 450°C

Životnost a doporučená doba pro obnovu:

2 roky nebo cca 15 tis km

 

Nano4Bike

Supreme NanoBike – přípravek nejen pro motocykly

je trvanlivý high-tech nano povlak pro motocykly, bicykly. Lze aplikovat na lakované části karosérie, plast, polykarbonátové štítky, helmy a hledí, nerezové, chromové a jiné leštěné kovové díly. Přípravek zaceluje povrchové vrstvy, ty pak opticky působí mnohem vyšším leskem, ošetřené povrchy se mnohem snadněji čistí od nečistot a hmyzu, kovové povrchy chrání před korozí a jinou oxidací.

V případě použití na štítky a hledí povrch získává skvělé hydrofobní vlastnosti podobné tzv. tekutým stěračům, což dává v dešti jasný obraz o dopravní situaci a přispívá tak ke zvýšení bezpečnosti jízdy. Kapky na povrchu vytváří tzv. perlový efekt a při rychlostech nad cca 60km/hod tzv.“utíkají” ze štítků pryč. Přípravek omezuje mlžení na povrchu štítků. Přípravek je odolný stálému teplotnímu zatížení v provozních podmínkách do cca 250°C, krátkodobě až 450°C. Částečně omezuje možnost oslnění protijedoucím vozidlem.

Životnost a doporučená doba pro obnovu:

1 rok nebo cca 7-10 tis. Km

 

Nano4Life

 

Supreme Textil  - impregnace pro textil

Vodní přípravek určený pro hydrofobní povrchovou impregnaci textilních materiálů a kůže (umělé a přírodní materiály). Díky svým vlastnostem, kdy na povrchu je zcela neviditelný a jeho složení zcela vylučuje možné chemické poškození povrchu ošetřeného materiálu, se dá použít pro jakýkoliv textilní materiál včetně funkčních textilií. Ochraňuje povrchy před znečištěním, zlepšuje klimatické vlastnosti materiálu, odpuzuje vodu a zároveň zachovává původní prodyšnost materiálu a jeho membránové vlastnosti. Přípravek je odolný teplotám do cca 120°C. Výrobek je zcela ekologický a zdravotně nezávadný.

Možné využití pro pracovní a sportovní oblečení, společenská konfekce, matrace, sedací soupravy, autosedačky, obuv, koberce…. 

Použitím tohoto nano-technologického výrobku získáte:

·         Hydrofobní a olejofobní účinek 

·         Chemickou odolnost proti přípravkům do hodnoty pH13 

·         Vyšší odolnost proti zašpinění

·         Snadného čištění 

·         Vyšší ochranu proti působení povětrnostních vlivů

·         Ekologický přípravek bez vedlejších účinků a zápachu při aplikaci

·         UV stabilní

Spotřeba:  30-80 ml na m2 podle savosti povrchu 

 

 

Nano4Home

Přípravky spadají do kategorie hydrofobních impregnací. Přípravky byly vyvinuty pro účely chránit povrchy před působením vody, před znečištěním, povrchům poskytnout samočistí schopnost, šetří čas a náklady na jejich běžnou údržbu. Provedená aplikace je zcela transparentní a pouhým okem nerozeznatelná. Vhodné všude tam, kde dochází k poškozování vzhledu znečištěním (skvrny, úkapy oleje, rzi atd.) Přípravek je odolný teplotám do cca 120°C. Povrch není chráněn před působením rozpálených tuků a olejů. 

Použitím přípravku nedochází ke změně paro-propustných parametrů podkladových materiálů. Výrobky jsou zcela ekologické a zdravotně nezávadné. Přípravek se nehodí na již ošetřené povrchy jinými ochrannými nátěry např. penetrace, dvousložkové impregnace atd. Na ošetřený povrch s přípravkem Supreme nelze aplikovat nebo jen s obtížemi jiné složky, např.barvy, stěrky atp.

Použitím těchto nano-technologických výrobků získáte:

•    Hydrofobní a olejofobní účinek 
•    Chemickou odolnost proti přípravkům do hodnoty pH13 
•    Vyšší odolnost proti zašpinění
•    Umožnění snadného čištění – úspora nákladů
•    Ochranu proti růstu řas, mechů a plísní
•    Vyšší ochranu proti působení povětrnostních vlivů
•    Odolnost proti působení vlivů zimní údržby
•    Zlepšení optických a estetických vlastností povrchů
•    Životnost ochrany 3 až 7 let podle expozice zatížení

 

Supreme S – velmi savé povrchy 

Vodní nano-přípravek Supreme S je určený pro hydrofobní povrchovou ochranu vysoce savých betonových a pískovcových typů materiálů např.: betonová dlažba, betonová podlaha, betonové zdi, betonové bariéry i pro vodní prostředí, přírodní nebo umělý pískovec atp. 

Spotřeba:  80-160ml na m2
Balení:      1litr, 5litr, 10litr 

Supreme NS - savé povrchy stavebních materiálů

Vodní nano-přípravek Supreme NS je určený pro hydrofobní povrchovou ochranu minerálních pokladů:  žula, mramor, břidlice, pálené tašky a cihly, tryskaný beton, broušený beton, vymílaný beton atp. 

Spotřeba:  50-120ml na m2
Balení:      1litr, 5litr, 10litr 

Supreme F - antigraffiti a fasáda

Vodní nano-přípravek Supreme F je určený pro hydrofobní povrchovou ochranu savých fasádních omítek a zdí (cementové, štukové, brizolitové atd). Omítky-zdi mohou být přibarvené nebo dodatečně natřené fasádními barvami. Přípravek je vyvinutý pro účely ochránit povrchy před jejich znečištěním, povrchům poskytuje samočistí schopnost a šetří čas a náklady na jeho běžnou údržbu. Přípravek je zároveň anti-graffiti aplikací pro snadné odstranění nápisů a kreseb. Provedená aplikace je zcela transparentní a pouhým okem nerozeznatelná. Vhodné všude tam, kde dochází k poškození vzhledu staveb znečištěním (např. blízko komunikací) nebo kde se předpokládají útoky sprejerů. Přípravek se nehodí na již ošetřené povrchy jinými nátěry např. dvousložkové impregnace atp. Na ošetřený povrch s přípravkem Supreme F nelze aplikovat nebo jen s obtížemi jiné složky, např. barvy, stěrky atd.

Použitím tohoto nano-technologického výrobku získáte:

•    Hydrofobní a olejofobní účinek 
•    Chemickou odolnost proti přípravkům do hodnoty pH13 
•    Vyšší odolnost proti zašpinění
•    Umožnění snadného čištění – úspora nákladů
•    Ochranu proti růstu řas, mechů, plísním a omítkovým roztočům
•    Vyšší ochranu proti působení povětrnostních vlivů
•    Zlepšení optických a estetických vlastností povrchů
•    Ochrana proti graffiti 
•    Životnost ochrany 3 až 7 let podle expozice zatížení

Spotřeba:  50 – 100ml na m2
Balení:      1litr, 5litr, 10litr 

Supreme D - impregnace dřeva

Vodní nano-přípravek Supreme D je určený pro hydrofobní povrchovou impregnaci řádně vyschlého a opracovaného dřeva bez jakékoliv povrchové úpravy. Díky svým vlastnostem, kdy na povrchu je zcela neviditelný, kdy jeho složení zcela vylučuje možné chemické poškození povrchu chráněného materiálu, dá se proto použít pro: nábytek z masivu, zahradní nábytek, dřevěné konstrukce atd. Přípravek je odolný teplotám do cca 120°C.

Použitím tohoto Nano-Technologického výrobku získáte:

•    Hydrofobní a olejofobní účinek 
•    Chemickou odolnost proti přípravkům do hodnoty pH13 
•    Zabránění uchycení nečistot a samočisticí účinek (tzv. lotosový efekt)
•    Vyšší ochranu proti působení povětrnostních vlivů
•    Ekologický přípravek bez vedlejších účinků a zápachu při aplikaci
•    Ochrana před škůdci, parazity, mechem …

Spotřeba: 30-100 ml na m2 podle savosti povrchu a tvrdosti dřeva

 

 

Přípravky na lihové bázi s obsahem nano-částic určené pro nenasákavé povrchy materiálů. Aplikované nano-částice zajišťují hydrofobní povrchovou ochranu, která kromě vodoodpudivosti sebou přináší řadu dalších předností včetně antikorozní ochrany.

•    Hydrofobní účinek 
•    Chemickou odolnost proti přípravkům do hodnoty pH13 
•    Zabránění uchycení nečistot a samočisticí účinek (tzv. lotosový efekt)
•    Snadné čištění od nečistot a vodního kamene – úspora nákladů cca 3/4 původního času
•    Ochranu proti růstu řas, mechů a plísní
•    Zlepšení optických a estetických vlastností povrchů
•    Životnost ochrany 3 až 5let podle expozice zatížení
•    UV stabilní

Supreme SKLO - impregnace skla

Lihový nano-přípravek je určený pro hydrofobní povrchovou ochranu skleněných typů materiálů: okna, zimní zahrady, světlíky, zrcadla, sprchové zástěny,  akvária a terária, výkladní skříně, skleněné fasády atd. Přípravek je vyvinutý pro účely ochránit povrchy před jejich znečištěním (pigmentové skvrny, vodní kámen…), povrchům poskytuje samočisticí schopnost a šetří čas a náklady na jeho běžnou údržbu. Provedená aplikace je zcela transparentní a pouhým okem nerozeznatelná. Vhodné všude tam, kde dochází k poškození vzhledu znečištěním (skvrny, úkapy oleje, rzi, atmosférické nečistoty atd.)

Spotřeba:  5 – 10ml na m2
Balení: aplikační set,  0,5litr, 1litr, 5litrů

Supreme KERAMIKA – impregnace keramiky

Lihový nano-přípravek určený pro hydrofobní povrchovou ochranu keramických a porcelánových pokladů jako např.: keramické obklady a dlažba, sanitární keramika a porcelán atp.
Přípravek je vyvinutý pro účely ochránit povrchy před jejich znečištěním (pigmentové skvrny, vodní kámen…), povrchům poskytuje samočisticí schopnost a šetří čas a náklady na jeho běžnou údržbu. Provedená aplikace je zcela transparentní a pouhým okem nerozeznatelná. Vhodné všude tam, kde dochází k poškození vzhledu znečištěním (skvrny, úkapy oleje, rzi atd.)

Spotřeba:  10 – 15ml na m2
Balení: aplikační set,  0,5litr, 1litr, 5litrů

Supreme KOV – impregnace kovů

Lihový nano-přípravek určený pro hydrofobní povrchovou ochranu kovových typů materiálů: nerez, ocel, leštěná ocel, slitiny mědi, bronzu, chromované povrchy, vzácné kovy, stříbro...Přípravek je vyvinutý pro účely ochránit povrchy před jejich znečištěním a korozí (oxidací povrchu), plochám poskytuje samočisticí schopnost a šetří čas a náklady na jeho běžnou údržbu. Provedená aplikace je zcela transparentní a pouhým okem nerozeznatelná. Vhodné všude tam, kde dochází k poškození vzhledu znečištěním (skvrny, úkapy oleje, rzi, atmosférické nečistoty atp). Přípravek je odolný stálému teplotnímu zatížení cca 250°C, krátkodobě až 450°C.
Skvěle se hodí jako antikorozní přípravek pro kovové povrchy, které přicházejí do styku s lidskou rukou, díky zcela transparentní krycí vrstvě nanočástic je zabráněno oxidaci kovu a povrch tak zůstává pohledově bez změn (žádné tmavnutí od otisků prstů) po celou dobu účinků přípravku.

Spotřeba:  5 - 10ml na m2
Balení: aplikační set,  0,5litr, 1litr, 5litrů

 Nehodí se na slitiny zinku nebo pozinkované povrchy.

 Přednosti:

•    Hydrofobní účinek 
•    Antikorozní ochrana, zabraňuje oxidaci způsobené otisky prstů, ptačím trusem atp.
•    Chemickou odolnost proti přípravkům do hodnoty pH13 
•    Zabránění uchycení nečistot a samočisticí účinek (tzv. lotosový efekt)
•    Snadnější čištění a údržba
•    Zlepšení optických a estetických vlastností povrchů
•    Životnost ochrany 1 rok až 5 let podle expozice zatížení
•    UV stabilní

 

 

Zpět